بسته آموزشی غیرحضوری پدر آگاه

این دوره آموزشی در قالب 5 جلسه ارائه شده است .

محتوای جلسات

زمان و محور ها

  • – اصول اولیه فرزندپروری به سبک پدران
  • – عوامل تأثیرگذار بر نقش پدران
  • – تقلید برای همانند سازی کودکان
  • – قانون برنده و بازنده
  • -قاطعیت یا عصبانیت

مخاطبین بسته

  • این بسته آموزشی برای کودکان تا 8 سال مناسب است

مشخصات بسته

زمان فیلم : 150 دقیقه

مبلغ : 1،400،000 ریال (صد و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)

این بسته امکان ذخیره نداشته و فقط به صورت آنلاین در دسترس قرار دارد

نمونه بسته :

زنبیل خرید