تربیت فرزند ارزشمند - بدون محدودیت سنی

محور ها

راه‌کارهای کلیدی افزایش اعتمادبه نفس، عزت نفس، استقلال

 کشف‌شخصیت‌کودک در راستای رشد

چگونه به کودک بگویید: «تو چه کسی هستی؟»

نقشه‌راه برای تربیت کودک ارزشمند

مهم ترین افعال زندگی یک کودک

زمان و قیمت

بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،500،000 ریال (صد و پنجاه هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 900،000 ریال (نود هزار تومان)