پکیج آموزشی ویدئویی یکسال تا دو سالگینمایش همه پکیج ها


این پکیج شامل کارگاه های آموزشی ویدئویی زیر میباشد :(برای مشاهده جزییات روی نام کارگاه کلیک کنید)

1-چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟

2-والد ماهر 2 (هدیه)

3-خانواده آگاه 2 (هدیه)

4-تربیت فرزند ارزشمند (هدیه)

5-وابستگی

6-مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)

7-والد عصبانی

8-تربیت جنسی (کارگاه جدید)

9-بازی

جمع مبالغ اصلی این کارگاه ها 21،900،000 ریال می باشد که در این پکیج به قیمت 6،500،000 ارائه می شوند.

با پرداخت مبلغ این پکیج، به تمامی کارگاه های موجود در آن بدون محدودیت زمانی دسترسی خواهید داشت