پکیج آموزشی ویدئویی بدون محدودیت سنینمایش همه پکیج ها


این پکیج شامل کارگاه های آموزشی ویدئویی زیر میباشد :(برای مشاهده جزییات روی نام کارگاه کلیک کنید)

1-چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟

2-پرخاشگری (هدیه)

3-لجبازی

4-تربیت فرزند ارزشمند (هدیه)

5-پدر آگاه (هدیه)

6-مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)

جمع مبالغ اصلی این کارگاه ها 12،000،000 ریال می باشد که در این پکیج به قیمت 4،500،000 ارائه می شوند.

با پرداخت مبلغ این پکیج، به تمامی کارگاه های موجود در آن بدون محدودیت زمانی دسترسی خواهید داشت