آمادگی کودک برای ورود فرزند جدید

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • تکنیک های آماده کردن کودک برای ورود فرزند جدید
  • نحوه برخورد صحیح با فرزند اول
  • پاسخ به سوالات پرتکرار والدین
  • زمان و قیمت

    بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ : 1،400،000 ریال