آمادگی کودک برای ورود فرزند جدید - بدون محدودیت سنی

محور ها

تکنیک های آماده کردن کودک برای ورود فرزند جدید

نحوه برخورد صحیح با فرزند اول

پاسخ به سوالات پرتکرار والدین

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 قیمت :1،400،000 ریال