بازی

تا 7 سال

محور ها

  • آموزش اصول اساسی بازی به والدین
  • استفاده از بازی برای تقویت اعتماد به نفس عزت نفس
  • معرفی و آموزش بازی های شانزده گانه

زمان و قیمت

بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ : 3،500،000 ریال

محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه های بازی تولد تا دو سال و دو تا چهار سال جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا این کارگاه ها را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود