چگونه بهترین پدر و مادر فرزندم باشم​ - بدون محدودیت سنی

محور ها

انواع والدین: من چه نوع والدی هستم؟

ویژگی‌های بهترین والدین چیست؟

هماهنگی پدر و مادر و تولیدِ یک «ما»ی ارزشمند

مهندسی خانواده

جنگ و صلح

اصول بنیان یک خانوادهٔ شکوفا

زمان و قیمت

بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 2،400،000 ریال (دویست و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،600،000 ریال (یکصد و شصت هزار تومان)