چگونه بهترین پدر و مادر فرزندم باشم

تا 7 سال

محور ها

 • انواع والدین: من چه نوع والدی هستم؟
 • ویژگی‌های بهترین والدین چیست؟
 • هماهنگی پدر و مادر و تولیدِ یک «ما»ی ارزشمند
 • مهندسی خانواده
 • جنگ و صلح
 • اصول بنیان یک خانوادهٔ شکوفا
 • زمان و قیمت

  بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

   مبلغ : 2،400،000 ریال