پرخاشگری - بدون محدودیت سنی

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • تا چه اندازه پرخاشگری در کودکان طبیعی است ؟
  • چه واکنشی در مقابل پرخاشگری کودکان مناسب است ؟
  • زمان و قیمت

    بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ : 1،400،000 ریال