تربیت جنسی جدید - تا هفت سال

محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه ها قبلی تربیت جنسی، جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا کارگاه تربیت جنسی را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود

محور ها

بهترین برخورد با سوالات و بازی های جنسی کودکان
آموزش جریم شخصی به کودک در مقابل آسیب های جنسی
حرمت تن و خود پنداره مثبت

زمان و قیمت

بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 3،500،000 ریال

مبلغ فروش ویژه : 1،425،000 ریال