تربیت جنسی جدید

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • بهترین برخورد با سوالات و بازی های جنسی کودکان
  • آموزش جریم شخصی به کودک در مقابل آسیب های جنسی
  • حرمت تن و خود پنداره مثبت
  • زمان و قیمت

    بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ : 3،500،000 ریال

    محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه ها قبلی تربیت جنسی، جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا کارگاه تربیت جنسی را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود