وابستگی در کودکان و مدیریت آن

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • علائم وابستگی کودک
  • تبدیل وابستگی به دلبستگی
  • زمان و قیمت

    بیش از 60 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ : 1،400،000 ریال