والد عصبانی - بدون محدودیت سنی

محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه مادر عصبانی جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا کارگاه مادر عصبانی را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود

محور ها

آموزش راهکارهای مدیریت و کنترل خشم
آموزش حذف جملات سمی والدین در فرزند پروری
راهکارهای بهبود روابط والدین و کودک به هنگام عصبانیت

زمان و قیمت

بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 3،500،000 ریال

مبلغ فروش ویژه : 1،425،000 ریال