والد عصبانی - بدون محدودیت سنی

بدون محدودیت سنی

محور ها

  • آموزش راهکارهای مدیریت و کنترل خشم
  • آموزش حذف جملات سمی والدین در فرزند پروری
  • راهکارهای بهبود روابط والدین و کودک به هنگام عصبانیت
  • زمان و قیمت

    بیش از 180 دقیقه فیلم آموزشی

     مبلغ اصلی: 3،500،000 ریال

    محتوای آموزشی این کارگاه از کارگاه مادر عصبانی جدید تر و کامل تر بوده و در صورتی که قبلا کارگاه مادر عصبانی را مشاهده کرده اید، خرید و مشاهده این کارگاه نیز به شما توصیه می شود