کارگاه مادر و کودک چیست؟

در کارگاه مادر و کودک چه فعالیت هایی انجام می شود؟

کارگاه های مادر و کودک به صورت حضوری برگزار می شود و شرکت کنندگان این کارگاه مادران به همراه فرزندان خود می باشند.

تلاش ما این است که با ایجاد فضایی ایمن و سرشار از بازی و فعالیت های هدفمند، تجارب اجتماعی مثبت و مؤثری برای کودکان رقم بزنیم. در هر جلسه از این کارگاه، بازی ها و فعالیت های هدفمند به کودکان آموزش داده می شود که می توانند به تنهایی و در صورت نیاز با همراهی مادر انجام دهند.
در هر جلسه از کارگاه های مادر و کودک با توجه به عنوان کارگاه، بازی ها و فعالیت های هدفمند به کودکان ارائه می شود. هدف از انجام بازی ها: تقویت توجه و تمرکز، دقت، افزایش ظرفیت های هوشی، تقویت حافظه فعال، تقویت مهارت های درشت و ظریف حرکتی، افزایش قانون پذیری، تقویت هماهنگی چشم و دست، و تقویت تعامل مثبت کودک با همسالان می باشد.

با شرکت در کارگاه های مادر و کودک، به آموزش های زیر دست خواهید یافت:

 • شش جلسه مادر و کودک (هر جلسه شصت دقیقه)
 • دو جلسه آموزش فرزندپروری و مشاوره گروهی برای مادران (هر جلسه 60 دقیقه)
 • یک جلسه آموزش فرزندپروری و مشاوره گروهی برای پدران (هر جلسه 60 دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • مشاوره تغذیه
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • ارائه دفترچه راهنمای بازی های منزل
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
 • • برای ثبت نام دوره اول می توانید در هر یک از کارگاه های هوش حرکتی، توجه و تمرکز1، خلاقیت بر اساس تمایل خود ثبت نام بفرمایید. ثبت نام همزمان در همه کارگاه ها امکان پذیر می باشد.

زمان شروع ترم جدید، هفته آخر آبان می باشد

هزینه کل دوره : 800،000 تومان

مکان برگزاری کارگاه ها

آدرس : انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به سیمون بولیوار، خیابان طالقانی، جنب سوپرمارکت یاران دریان، پلاک 501

کارگاه حضوری توجه و تمرکز 1

با نظارت : ثریا علوی نژاد(روانشناس کودک)

 • 6 جلسه کارگاه حضوری مادر و کودک
 • 2 جلسه مشاوره گروهی آنلاین مادران - تصویری(هر جلسه 60دقیقه)
 • 1 جلسه مشاوره گروهی آنلاین پدران - تصویری(هر جلسه 60دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • ارائه دفترچه راهنما بازی های منزل
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
اهداف کارگاه :
 • افزایش توجه و تمرکز
 • تقویت توجه دیداری و شنیداری
 • فعالیت های تقویت حافظه
 • رشد مهارت های اجتماعی
 • تقویت اعتماد به نفس و استقلال کودک
 • -

با رعایت پروتکل های بهداشتی و "ظرفیت محدود"

کارگاه حضوری توجه و تمرکز 2

با نظارت : ثریا علوی نژاد(روانشناس کودک)

 • 6 جلسه کارگاه حضوری مادر و کودک
 • 2 جلسه مشاوره گروهی آنلاین تصویری(هر جلسه 60دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • گزارش مکتوب از سلامت از سلامت روان مادران
 • ارائه کاربرگ های رنگی آموزشی
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
 • همچنین گروه سنی 31 تا 40 ماه می¬توانند در صورت گذراندن دوره 1 توجه و تمرکز در دوره توجه و تمرکز 2 شرکت نمایند.
اهداف کارگاه :
 • افزایش توجه و تمرکز
 • تقویت حافظه فعال
 • تقویت توجه دیداری و شنیداری
 • فعالیت های تقویت حافظه
 • رشد مهارت های اجتماعی
 • تقویت اعتماد به نفس و استقلال کودک

با رعایت پروتکل های بهداشتی و "ظرفیت محدود"

کارگاه حضوری هوش حرکتی

با نظارت : ثریا علوی نژاد(روانشناس کودک)

 • 6 جلسه کارگاه حضوری مادر و کودک
 • 2 جلسه مشاوره گروهی آنلاین تصویری (هر جلسه 60 دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • گزارش مکتوب از سلامت از سلامت روان مادران
 • ارائه کاربرگ های رنگی آموزشی
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
اهداف کارگاه :
 • تقویت مهارت های حرکتی ظریف
 • تقویت مهارت های حرکتی درشت
 • تقویت هماهنگی دیداری - حرکتی
 • رشد مهارت های اجتماعی و برقراری ارتباط موثر
 • تقویت اعتماد به نفس و استقلال کودک
 • -

با رعایت پروتکل های بهداشتی و "ظرفیت محدود"

کارگاه حضوری نمایش قصه گو

با نظارت : ثریا علوی نژاد(روانشناس کودک)

 • 6 جلسه کارگاه حضوری مادر و کودک
 • 2 جلسه مشاوره گروهی آنلاین تصویری (هر جلسه 60دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • گزارش مکتوب از سلامت از سلامت روان مادران
 • ارائه کاربرگ های رنگی آموزشی
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
اهداف کارگاه :
 • تقویت هوش کلامی و ارتقای مهارت های ارتباطی
 • افزایش اعتماد به نفس فردی و اجتماعی
 • آموزش مدیریت هیجانات و ابراز وجود در کودکان
 • تقویت تخیل و خلاقیت در کودکان
 • تقویت ارتباط موثر با همسالان
 • -

با رعایت پروتکل های بهداشتی و "ظرفیت محدود"

کارگاه حضوری خلاقیت

با نظارت : ثریا علوی نژاد(روانشناس کودک)

 • 6 جلسه کارگاه حضوری مادر و کودک
 • 2 جلسه مشاوره گروهی آنلاین تصویری (هر جلسه 60دقیقه)
 • ۱ جلسه مشاوره گروهی پدران(۶۰ دقیقه)
 • ارزیابی های تخصصی رشدی و غربالگری برای کودکان
 • ارزیابی های تخصصی سلامت روان مادران
 • ارتباط مستقیم با مدرس کارگاه و امکان پرسش و پاسخ
 • ارائه گزارش مکتوب به والدین از روند رشد کودک
 • گزارش مکتوب از سلامت از سلامت روان مادران
 • ارائه کاربرگ های رنگی آموزشی
 • امکان دانلود آهنگ های کارگاه مادر و کودک در پنل شخصی
اهداف کارگاه :
 • افزایش قدرت حل مسئله
 • تقویت خلاقیت
 • هماهنگی چشم و دست
 • تقویت مهارت های حرکتی ظریف
 • تقویت پردازش دیداری
 • آموزش رنگ ها

با رعایت پروتکل های بهداشتی و "ظرفیت محدود"