بسته آموزشی ویدئویی آنچه پسر دارها باید بدانند

age:0-6جدیدتا شش سال 4 قسمت بیش از 80 دقیقه
  1. الگوهای جنسیتی مثبت در پرورش فرزندان پسر
  2. باور های کلیشه ای غلط در رابطه با ابراز هیجان پسر ها
  3. چه کارهایی را باید والدین دارای فرزند پسر در قبل از 5 سال انجام دهند

قیمت : 2,700,000 ریال

قیمت : 25 USD

نمونه کارگاه

پکیج های مرتبط  این کارگاه در چه پکیج هایی موجود است ؟

کلیدواژه ها

X