بسته آموزشی ویدئویی آنچه دختر دارها باید بدانند

age:0-6جدید تا شش سال 4 قسمت بیش از 80 دقیقه
  1. الگوهای جنسیتی مثبت در پرورش فرزندان دختر
  2. باور های کلیشه ای غلط در رابطه با ابراز هیجان دختر ها
  3. چه کارهایی را باید والدین دارای فرزند دختر در قبل از 5 سال انجام دهند

قیمت : 2,700,000 ریال

قیمت : 25 USD

نمونه کارگاه

پکیج های مرتبط  این کارگاه در چه پکیج هایی موجود است ؟

کلیدواژه ها

X