بسته آموزشی ویدئویی راهکار های افزایش اعتماد به نفس

age:0-7 تا هفت سال 4 قسمت بیش از 60 دقیقه
  1. شناسایی اصول مهم اعتماد به نفس
  2. شناسایی عوامل کاهش اعتماد به نفس
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,000,000 ریال

قیمت : 40 USD

نمونه کارگاه

پکیج های مرتبط  این کارگاه در چه پکیج هایی موجود است ؟

کلیدواژه ها

X