کارگاه مادر و کودک چیست؟

در کارگاه مادر و کودک چه فعالیت هایی انجام می شود؟

کارگاه های مادر و کودک به صورت آنلاین برگزار می شود و شرکت کنندگان این کارگاه مادران به همراه فرزندان خود می باشند.

تلاش ما این است که با ایجاد فضایی ایمن و سرشار از بازی و فعالیت های هدفمند، تجارب اجتماعی مثبت و مؤثری برای کودکان رقم بزنیم. در هر جلسه از این کارگاه، بازی ها و فعالیت های هدفمند به کودکان آموزش داده می شود که می توانند به تنهایی و در صورت نیاز با همراهی مادر انجام دهند.
در هر جلسه از کارگاه های مادر و کودک با توجه به عنوان کارگاه، بازی ها و فعالیت های هدفمند به کودکان ارائه می شود. هدف از انجام بازی ها: تقویت توجه و تمرکز، دقت، افزایش ظرفیت های هوشی، تقویت حافظه فعال، تقویت مهارت های درشت و ظریف حرکتی، افزایش قانون پذیری، تقویت هماهنگی چشم و دست، و تقویت تعامل مثبت کودک با همسالان می باشد.

با شرکت در این کارگاه، به آموزش های زیر دست خواهید یافت:

 • جلسه مادر و کودک آنلاین ( 6 جلسه به مدت 40 دقیقه و هر هفته دو جلسه)
 • جلسه مشاوره گروهی ویژه مادران ( هر جلسه به مدت یک ساعت به صورت هفتگی)
 • 1 جلسه مشاوره گروهی برای پدران( به مدت 60 دقیقه) جهت تقویت رابطه عاطفی پدر و کودک و آموزش بازی
 • تشکیل گروه واتساپی و گروه پشتیبانی جهت پرسش و پاسخ
 • تست سلامت روان از مادران
 • غربالگری تحولی کودک
 • ارائه تکلیف های منزل متناسب با سن کودک
 • گزارش جامع از شرایط فرزند در پایان دوره
 • مشاوره تغذیه مناسب فرزند شما

زمان شروع ترم جدید، هفته آخر آبان می باشد

هزینه کل دوره : 450،000 تومان

اهداف کارگاه

 • افزایش توجه و تمرکز
 • تقویت توجه دیداری و شنیداری
 • فعالیت های تقویت حافظه
 • رشد مهارت های اجتماعی
 • تقویت اعتماد به نفس و استقلال کودک
X