آشنایی با مؤسسه تحقیقاتی تحول شگرف

مؤسسه تحقیقاتی تحول شگرف در سال ۱۳۹۹ به سرپرستی علمی ثریا علوی نژاد تأسیس گردید.

هدف از تأسیس مؤسسه، پر کردن خلأ تحقیقات علمی کشور در زمینه مسائل روان شناختی، تربیتی و اخلاق و ارائه الگوهای آموزشی مبتنی بر نتایج پژوهش‌های انجام شده در این حوزه‌ها است. برای دست‌یابی به این مهم، در حال حاضر مجموعه‌ای از اساتید و متخصصان برجسته دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، پژوهشگران، مشاوران و معلمان کارآزموده‌ی مدارس، با بهره‌گیری از دانش روز جهانی در زمینه‌های روان‌شناسی و تعلیم و تربیت بر مبنای آموزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی مردم میهن عزیزمان و دیگر کشورها با مؤسسه تحقیقاتی تحول شگرف همکاری می‌کنند.

این مؤسسه چند گروه هدف را مدنظر دارد:

  • گروه اول: بارداری و پیش از زایمان
  • گروه دوم: تولد تا سه سال
  • گروه سوم: سه تا هفت سال
  • گروه چهارم: مدرسه
  • گروه پنجم: والدین
  • گروه ششم: کادر آموزشی

هم‌اکنون پروژه‌های متعددی برای هر یک از گروه‌های هدف طراحی و اجرا شده است. تعدادی از این پروژه‌ها در قالب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی گوناگون برای مخاطبان قابل ارائه است. برنامه‌ریزی و اجرایی نمودن هر یک از این کارگاه‌های آموزشی بوسیله تیمی از متخصصان باتجربه در طول چند سال صورت گرفته است و پس از اجراهای آزمایشی متعدّد، آماده اجرا در سطح گسترده‌تر شده‌اند. در ضمن، آثار و نتایج مثبت کارگاه‌های آموزشی، از طریق انجام پژوهش‌های علمی متعدد، مورد بررسی و تأیید قرار گرفته‌اند. پروژه های علمی و پژوهشی متعددی از جمله نوزادان کم وزن، فرزندآوری، فرزندپروری مثبت، تیزهوشی، روابط مادر و کودک در دست پژوهش است. مجریان کارگاه‌های آموزشی، عده‌ای از متخصصان و مشاوران باتجربه هستند که سال‌ها زیر نظر مرکز آموزش دیده و از طریق یک سیستم مدیریتی و نظارتی پیشرفته، آمادگی کامل جهت اجرای گسترده کارگاه‌های مختلف آموزشی را دارند.

X