پکیج های آموزشی، مجموعه ای از کارگاه های آموزشی ویدئویی هستند که با تخفیف بسیار ویژه و درج هدایایی ویژه در اختیار شما قرار خواهند گرفت. با خرید هر کدام از پکیج ها می توانید به کارگاه های داخل پکیج بدون محدودیت زمانی دسترسی داشته باشید