ثریا علوی نژاد هستم.

روان شناس کودک با بیش از ده سال تجربه در حوزه مشاوره کودک و فرزندپروری و  چند سالی است که در دانشگاه تهران تدریس می کنم.
تجربه برگزاری کارگاه های متعدد فرزندپروری برای والدین و موسسات و هم‌چنین کارگاه های مادر و کودک را به طور منظم دارم.

جدید ترین فیلم های آموزشی

جدیدترین پادکست ها

کارگاه های حضوری

مادر و کودک

فرزندپروری