بسته آموزشی ویدئویی 24 کابوس والدین - مشکلات رفتاری

age:0-7تا هفت سال 10 قسمت بیش از 300 دقیقه
 1. شامل 24 مشکل رفتاری از جمله :
 2. وابستگی
 3. جیغ کشیدن
 4. بیقراری
 5. داد زدن
 6. پرتاب کردن
 7. استرس و اضطراب
 8. تیک و انواع آن
 9. کتک زدن
 10. اختلالات تغذیه
 11. مشکلات دفعی(روز یا شب ادراری)
 12. لکنت یا ناروانی گفتار
 13. مشکلات روابط اجتماعی
 14. مشکلات خواب
 15. دروغ گفتن
 16. انگشت مکیدن
 17. کابوس های شبانه
 18. ناخن خوردن
 19. انزوا و افسردگی
 20. وسواس
 21. لجبازی و نافرمانی
 22. سلطه گری و مالکیت
 23. خبرچینی و گزارش دادن
 24. غرزدن و ناله کردن
 25. ترس و وحشت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,800,000 ریال

قیمت : 62 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

شکل گیری شخصیت کودک ، خانه ی امن ، امنیت روانی با اضطراب ، علاقه کودک به محیط خانه ، میزان صحبت کردم کودک ، میزان وقت گذراندن با اعضای خانواده ، تنها بازی کردن ، احساس شادی و انگیزه ، 6 سال اول زندگی ، معرفی بازی تشویق ، تائید تشویق ، ابراز وجود ، ابراز وجود کلامی ، والد قوی کودک قوی تر ، حذق سرزنش کلامی ، عدم حمایت افراطی ، استقلال ، تو می توانی ، چرخه ناتوانی ، والد حمایتگر ، استقلال شنیدنی نیست ، داشتن فضای شخصی ، چرخه خشم ، پی بردن به چرخه ی خشم ، دلایل خشم ، منابع خشم ، مراحل خشم کودکان ، والد خوب عصبانی ، حل مسئله ، حل مسئله مستقیم نکنید ، شکست در تصمیم گیری کودک ، وابسنگی ، اضطراب مادر و پدر ، سبک فرزندپروری ، عدم تجارب اجتماعی ، عدم تجربه ماندن بدون والد ، عدم آگاهی از روند رشد ، اصلاح سبک فرزند پروری ، موقعیت سازی استقلال ، حذف منابع اضطرابی ، عدم مشاهده اضطراب والد ، استفاده از مهد کودک ، بی قراری ، اضطراب دوران بارداری ، اضطراب والدین ، خلق و خوی کودک ، تنهایی زیاد در خانه ، سرزنش و تنبیه ، مشاهده تلویزیون ، افزایش استقلال ، کاهش نقش والدین ، حذف کامل تنبیه ، حضور در کنار کودکان ، وقت با کیفیت ، جیغ کشیدن ، عدم توانایی در صحبت ، بی توجهی والد ، تماشای تلویزیون ، برخورد مناسب ، داد زدن ، چی شده به جای چرا؟ ، سبک سختگیرانه ، بی توجهی فعال ، داشتن الگوهای نا مناسب ، بهترین سبک فرزندپروری ، تماشای تلویزیون ، انجام افراطی بازی هیجانی ، اصلاح سبک فرزندپروری ، تخلیه انرژی صحیح کودک ، حذف تدریجی اسکرین ، نقاشی و قصه ، روش مدیریت خشم ، مدیریت خشم بچه ها ، پرتاب کردن ، دریافت تنبیه کلامی و بدنی ، عدم وجود قانون ، الگوی مناسب ، انرژی هیجان زیاد والدین ، آگاهی و هشدار به جای تنبیه ، قانون گذاری منطقی ، بازی پرتابب در منزل ، تخلیه انرژی صحیح کودک ، نقاشی و قصه ، استرس و اضطراب ، اضطراب والدین ، آمادگی ژنتیک ، اسفاده از تلویزیون ، عدم داشتن ارتباطات مناسب اجتماعی ، سرزنش و کنترل زیاد والدین ، عدم مشاهده اضطراب والد ، افزایش اعتماد به نفس ، تقویت ابراز وحود ، مواجهه تدریجی ، انجام ریلکسیشن ، تعریف تیک ، دلایل ژنتیکی ، محیط طرد کننده ، بازداری شدید پرخاشگری ، سلطه گری والد ، استرس و اضطراب محیطی ، بی توجهی به تیک ، یادآوری و اصلاح ، حمایت عاطفی والدین ، تقویت اعتماد به نفس ، حذف استرس و اضطراب ، کتک زدن ، ضعف در برقراری ارتباط ، دریافت تنبیه کلامی و بدنی ، داشتن الگوهای نامناسب ، تقویت مهارت ارتباطی کودک ، عدم حذف موقعیت اجتماعی ، بی توجهی فعال ، آموزش مدیریت حشم ، قصه درباره کتک زدن ، اختلال تغذیه خوردن ، ژنتیک و شرایط بدنی ، وجود مشکلات گوارشی ، حساسیت بیش از حد والدین ، بی توجهی به نیاز های کودک ، تقلید از سبک رفتارهای والدیم ، تصحیح روش غذا خوردن ، هماهنگی والدین ، تغییر در سبک غذایی ، اجتناب از اعمال فشار به کودک ، مشکلات دفعی ، مشکلات فیزیولوژیک ، آموزش نامناسب از پوشک گرفتن ، سخت گیری و سهل گیری ، محیط پر استرس ، بی اعتنایی و طرد ، نداشتن تحرک تمرین بدنی ، حساسیت شدید والدین ، حذف منابع اضطرابی ، نظارت بر تغذیه ، انجام بازی حرکتی ، استفاده از وسایل اطلاع رسانی ، لکنت . ناروانی گفتار ، عوامل ژنتیک ، حضور در محیط پر استرس ، مواجهه با رویدادهای ناگهانی ، دیدن صحنه های ترسناک تلویزیون ، استرس والدین ، عدم توجه والدین نشانگان کودک ، عدم تصحیح کلمات کودک ، عدم حضور زیاد در جمع ، حذف کامل منابع استرس ، مشکلات روابط اجتماعی ، کنترل افراطی والدین ، اضطراب والدین ، ویژگی شخصیتی کودک ، عدم حضور منظم در محیط اجتماعی ، تنهایی و انزوای خانوادگی ، افزایش حضور در محیط اجتماعی ، عدم کنترل افراطی والدین ، حذف سرزنش و تنبیه ، آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر ، مشکلات خواب ، اضطراب کودک از تنهایی ، مشکلات گوارش ، عدم تخلیه انرژی ، تنظیم خواب شبانه ، مراسم قبل از خواب ، زمان جدا کردن اتاق خواب ، تلویزیون قبل از خواب ، ترس و وحشت ، دریافت صحنه ترسناک ، تجربه رویداد منفی ، حساسیت افراطی والدین ، عدم مشاهده ترس والدین ، حضور در محیط اجتماعی ، حذف کامل تلویزیون ، ماندن در کنار افرادی جز والد ، اختصاص وقت با کیفیت بازی ، دروغ گفتن ، ترس از تنبیه ، نیاز به توجه و محبت ، خیالپردازی ، مهر طلبی ، تقلید از والدین ، پذیرش بی قید و شرط ، حذقف کامل تنبیه ، نحوه صحیح برخورد ، اعتمادسازی ، استفاده از نقاشی ، انگشت مکیدن ، حذف استرس و اضطراب ، کاهش احساس امنیت کودک ، عدم تخلیه انرژی دست ، سرزنش و تنبیه ، عدم توجه مثبت و منفی ، راهکارها ، بازی تخلیه انرژی ، کابوس های شبانه ، ترس و اضطراب ، تخیل و خیال پردازی ، بازی هیجانی قبل از خواب ، تهدید از سوی والدین ، بررسی منبع ، نمایش و بازی ، تن آرامی ذهنی و جسمی ، ناخن خوردن ، راهکارها ، تقلید از والدین ، انزوا و افسردگی ، دلایل انزوا ، ارتباط اجتماعی با همسالان ، انتقال انرژی مثبت ، حذف سرزنش و تنبیه ، بازی ، وسواس ، ریشه و وسواس و استرس ، آمادگی ژنتیک ، حساسیت محیطی ، منابع استرس ، عدم تخلیه انرژی ، سرزنش و تنبیه ، عدم مشاهده وسواس والد ، منابع استرس و اضطراب ، رفتار مخالف با وسواس ، نقاشی و قصه ، لجبازی و نافرمانی ، سبک نادرست فرزندپروری ، عدم هماهنگی تربیتی ، عدم وجود قانون ، سرزنش و مشاهده تلویزیون ، اصلاح سبک فرزندپروری ، قانون گذاری منطقی ، بازی و تخلیه انرژی ، قاطعیت والدین ، چگونه نه گفتن ، سلطه گری و مالکیت ، آغاز مالکیت ، حمایت افراطی والدین ، روز خرید اسباب بازی ، عدم حضور در محیط اجتماعی ، عدم احساس امنیت ، اجبار به شراکت گذاشتن ، اصلاح سبک حمایتی والدین ، حضور در کنار همسالان ، بررسی منابع اضطرابی ، انجام بازی 3 نفره ، سبد مهمان ، خبرچینی ، سوال و جواب زیاد از کودک ، انجام رفتار توسط والدین ، عدم حمایت والد از کودک ، تنبیه و سرزنش ، آموزش رازداری ، عدم توجه زیاد به گزارش دادن ، عدم انجام این رفتار مقابل کودک ، حذف سرزنش و تنبیه ، اختصاص بازی ، ناله کردن ، راهکارها ،

X