بسته آموزشی ویدئویی وابستگی کودک و نحوه مدیریت آن

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
  1. علائم وابستگی کودک
  2. تبدیل وابستگی به دلبستگی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 2,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

وابستگی چیست؟ ، اختلال وابستگی ، آغاز اضطراب جدایی ، عدم وابستگی کودکان ، اهمیت خداحافظی از 4 ماهگی ، اهمیت مشارکت والدین ، تفاوت وابستگی و دلبستگی ، کامنت وابسته ساز ، وابستگی سالم ، شکل گیری دلبستگی ایمن ، دلبستگی ناایمن اجتنابی ، دلبستگی نا ایمن اضطرابی ، دلبستگی نا ایمن ترکیبی ، ایجاد دلبستگی ایمن ، اضطراب والدین ، اضطراب از دست دادن فرزند ، اضطراب آسیب دیدن فرزند ، اضطراب دوست داشته شدن از سمت فرزند ، اضطراب دوران کودکی والدین ، وابستگی والدین ، وابستگی و استقلال ، احساس استقلال به کودک دهید ، والد وابسته ،کودک وابسته ، عدم رسیدگی به نیاز کودک ، مراقب مورد اعتماد کودک ، ترس و وابستگی ، سوالات پر نکرار ، وابستگی بعد از 2 سال ، وابستگی غیر از والدین ، ارتباط وابستگی با سن کودک ، سپردن کودک وابسته به مراقب ، لحظه خداحافظی با کودک ، خوابیدن کودک در جایی غیر از منزل ،

X