بسته آموزشی ویدئویی لجبازی

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
  1. دلایل لج بازی کودکان
  2. راهکارهای مدیریت لج بازی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 2,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

لبازی چه چیزی نیست؟ ، لجبازی چیست؟ ، ویژگی ک.دکان لجباز ، کودک هوشمند ، آغاز لجبازی ، رابطه نه گفتن والد و کودک ، درصد نه گفتن ، اوج لجبازی ، مدیریت لجبازی ، لجبازی غیر طبیعی ، بازخورد والد ، اختلال لجبازی و رفتار مقابله ای ، لجبازی تا 6 سال ، اهمیت دانستن دلیل لجبازی ، سبک نادرست فرزندپروری ، مدل نه گفتن ، برخورد نادرست والدین ، عدم هماهنگی پدر و مادر ، سرزنش و تنبیه ، عدم و جود مرز مشخص ، قوانین مکتوب ، درخواست کودکانه ، مخالفت ، اعتراض ، آغاز لجبازی ، سن طبیعی لجبازی ، رفتار والد ، لجبازی با افراد خاص ، اتمام لجبازی ، بهبود کیفیت رابطه والدفرزندی ، زمان با کیفیت با کودک ، اهمیت بازی ، تزریق محبت به کودک ، اختصاص وقت دو نفره ، قانون گذاری منطقی ، صبوری ، قاطعیت همراه مهربانی ، تخلیه انرژی کودک ، تسلیم نشوید ، گام اول ، گام دوم ، گام سوم ، گام چهارم ،

X