بسته آموزشی ویدئویی تربیت جنسی

age:0-7تا هفت سال 14 قسمت بیش از 180 دقیقه
  1. بهترین برخورد با سوالات و بازی های جنسی کودکان
  2. آموزش جریم شخصی به کودک در مقابل آسیب های جنسی
  3. حرمت تن و خود پنداره مثبت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,800,000 ریال

قیمت : 62 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

رشد/تربیت جنسی ، نام گذاری آلت تناسلی در کودکان ، تربیت جنسی ، مراقبت ها و آگاهی های جنسی ، تربیت جنسی کارامد ، تربیت جنسی کارامد چه مکانی؟ ، تربیت جنسی کارامد در چه سنی؟ ، نقش والدین در تربیت جنسی کارامد ، نقش والدین در تربیت جنسی کارامد ، وظایف والدین در بارداری مادر تربیت جنسی ، پدر باید چقدر درگیر تربیت جنسی کودک باشد ، حفظ حریم شخصی و زناشویی خود و همسرتان ، پوشش والدین در مقابل فرزند چگونه باشد ، کودک تا چه حد از روابط زناشویی را باید شاهد باشد ، به عنوان والد چگونه از فرزندم در مقایل آسیب جنسی محافظت کنیم ، محافظت کودم در برابر آسیب جنسی ، محافظت کودک در برابر آسیب جنسی ، اولین اندام جنسی کودک چیست؟ ، آیا خوابیدن کودک در کنار والدین اشکال دارد؟ ، افراد داری احساس خود ارزشمندی قربانی تجاوز نمیشوند ، وارسی بدنی ، اگر کودک رابطه جنسی والدین را دید باید چه کرد؟ ، شما فرزندتان را در حالت وارسی بدنی دیدید چه باید کرد ، سوالات جنسی فرزندان ، واکنش والدین نسبت به بازی های جنسی ، رفتارهایی شبیه به خود ارضایی در کودکان ، تونل بلوغ ، افراد متجاوز ،

X