بسته آموزشی ویدئویی والد عصبانی

age:0-7بدون محدودیت سنی13 قسمت بیش از 180 دقیقه
  1. آموزش راهکارهای مدیریت و کنترل خشم
  2. آموزش حذف جملات سمی والدین در فرزند پروری
  3. راهکارهای بهبود روابط والدین و کودک به هنگام عصبانیت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,800,000 ریال

قیمت : 62 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

مولفه های هیجان ، هیجان ترس ، عدم تفاهم والدین ، فرزندپروری یکسان والدین ، هیجانات ، هیجانات منفی ، افسانه های خشم ، تمرین میزان خشم (رنجش/خشم/طغیان) ، دلایل خشم ، تندخویی ، برافروختگی به علت اتفاقات ، نگاه اشتباه به زندگی ، شخصیت تهاجمی ، شخصیت سلطه گر ، مصرف داروها ، روابط اجتماعی محدود ، عدم حل مساله ، فشارهای روانی ، قضاوت کردن ، سرزنش کردن ، مشکلات جسمانی ، عدم وجود حامی ، هیجان دردسرساز ، دفعات مکرر نامتناسب ، شدت نامتناسب ، مدت زمان طولانی ، ابراز نامتناسب ، چرخه فکر رفتار احساس ، پدر و مادر خوب ، افراد سمی ، جملات سمی ، جملات تحقیرآمیز ، جملات تهدیدی ، جملات تنبیهی ، جملات سرزنشی ، مقصر کردن کودک ، جملات مقایسه ای ، جملات سرکوبگر هیجان ، برچسب زدن ، جملات دلسردکننده ، صدا کردن کودک در عصبانیت ، افکار غیرمنطقی در مورد خشم ، خطاهای شناختی ، والد درونی ، مراحل خشم ، راهکارهای مدیریت خشم ، کنترل مراحل خشم ، در عصبانیت چه کنیم ، سرعت بروز هیجان ، عوامل اثرگذار بر بروز هیجان ، تفاوت مادران و پدران ، تکنیک تغییر وضعیت ، تکنیک توقف فکر ، تکنیک بیان سازنده خشم ، پاسخ به خشم ، بیان احساس به کودک ، تکنیک به تصویر کشیدن خشم ، تکنیک پیدا کردن الگوی خشم ، تکنیک چراغ راهنما ، تکنیک بازسازی شناختی ، گام های والد خوب عصبانی ، جمع بندی کارگاه والد عصبانی ، آستانه تحمل ، عصبانیت هر والد ، والد خوب عصبانی ، نحوه بروز هیجان ، کنترل یا مدیریت؟ ، افزایش قدرت بدنی در عصبانیت ، افراد هیجانی و عصبانیت ،

X