بسته آموزشی ویدئویی بازی

age:0-7تا هفت سال 15 قسمت بیش از 200 دقیقه
  1. آموزش اصول اساسی بازی به والدین
  2. استفاده از بازی برای تقویت اعتماد به نفس عزت نفس
  3. معرفی و آموزش بازی های شانزده گانه
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,800,000 ریال

قیمت : 30 USD

نمونه کارگاه

کلیدواژه ها

ضرورت بازی ، یادگیری کودک ، امکانات بازی ، اسباب بازی ، رشد ذهنی / تجارب سال های اولیه کودکی ، بازی چیست ، بازی آزاد ، از بین بردن اثر منفی دعوا ، نقش والدین در بازی ، استفاده از بازی ، نحوه بازی کردن ، اهمیت بازی ، کاهش تنش کودک ، خوب بازی کردن (تمرین) ، بازی های هر والد ، جزئی کردن کارها ، زنگ جمع کردن ، هوش و خلاقیت ، آموزش مستقیم و غیرمستقیم ، اعتماد به نفس و عزت نفس ، دلبستگی و وابستگی ، اختلال و سلامت روان ، ابراز هیجان ، بهترین هم بازی کودک ، پایگاه بازی کردن ، روابط اجتماعی ، بهترین زمان بازی ، اصول بازی ، قانون در بازی ، کنترل گری در بازی ، نقش والدین در بازی ، اضطراب در بازی ، تعامل هیجانی دو طرفه ، عدم انتقال حس منفی ، بهترین هم بازی کودک ، فضای بازی ، بازی با یک محرک ، حمایت در بازی ، لذت از مسیر بازی ، انرژی در بازی ، تشویق کودک به تنهایی بازی کردن ، حل مساله در بازی ، خلاقیت در بازی ، اشتیاق در بازی ، مرحله بندی ، تکرار بازی ، خلق بازی ، بازی های 16 گانه ، بازی های جسمانی حرکتی ، مهارت های حرکتی ظریف و درشت ، هدف مهارت های حرکتی ظریف ، هدف مهارت های حرکتی درشت ، سرعت و روانی حرکتی ، مهارت جنبشی و قدرت بدنی ، بازی تقلیدی ، تقلید حرکتی ، تقلیدی کلامی و بیانی ، دست ورزی و معرفی بازی ، مداد رنگی ، خلق بازی ، بازی تخیلی و معرفی فعالیت ، دوست خیالی ، دوست خیالی ، بازی آموزشی ، پازل ، بازی تعاملی ، هم سالان ، مهارت های اجتماعی ، به اشتراک گذاشتن ، بازی نمادین و معرفی فعالیت ، بازی توجهی و تمرکزی ، تعریف توجه و تمرکز و دقت ، اصول داشتن تمرکز ، کاهش مشاهده تلویزیون ، کتاب خواندن ، بازی نمایشی ، انواع بازی تعادلی و معرفی فعالیت ، بازی اکتشافی و معرفی فعالیت ، بازی با قصه ، بازی رقابتی ، اصول برد و باخت در بازی با کودک ، بازی با نقاشی ، اهمیت نقاشی ، نقاشی تقلیدی ، نقاشی والدین ، نقاشی خلاق ، علاقمند کردن کودک به نقاشی ، بازی شانسی ، بازی های متمرکز بر خود ،

X