والد ماهر: آموزش مهارت‌های اساسی کودکان(حرکتی، ارتباطی، کلامی، هیجانی و ...) در این کارگاه آموزشی ویدئویی ‌ها قرار دادیم و تمام بازی‌های مهم برای رشد توانمندی‌های کودک به همراه نحوه اجرا معرفی نمودیم. یک جزوه با نکات بسیار مهم هم در کنار ویدیوها رایگان برای مطالعه قابل دانلود خواهد بود.


والد ماهر 1 - بدو تولد تا یکسال

محور ها

نکات طلایی مغز که نمی دانید

تقویت توجه و تمرکز نوزاد

یافتن ساعات طلایی مغز

آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


والد ماهر 2 - یک تا دو سال

محور ها

نکات طلایی مغز که نمی دانید

تقویت توجه و تمرکز نوزاد

یافتن ساعات طلایی مغز

آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


والد ماهر 3 - دو تا 3ه سال

محور ها

نکات طلایی مغز که نمی دانید

تقویت توجه و تمرکز نوزاد

یافتن ساعات طلایی مغز

آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


والد ماهر 4 - سه تا چهار سال

محور ها

نکات طلایی مغز که نمی دانید

تقویت توجه و تمرکز نوزاد

یافتن ساعات طلایی مغز

آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)


والد ماهر 5 - چهار تا پنج سال

محور ها

نکات طلایی مغز که نمی دانید

تقویت توجه و تمرکز نوزاد

یافتن ساعات طلایی مغز

آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد

زمان و قیمت

بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

 مبلغ اصلی: 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)