والد ماهر: آموزش مهارت‌های اساسی کودکان(حرکتی، ارتباطی، کلامی، هیجانی و ...) در این کارگاه آموزشی ویدئویی ‌ها قرار دادیم و تمام بازی‌های مهم برای رشد توانمندی‌های کودک به همراه نحوه اجرا معرفی نمودیم. یک جزوه با نکات بسیار مهم هم در کنار ویدیوها رایگان برای مطالعه قابل دانلود خواهد بود.

والد ماهر 1

بدو تولد تا یکسال

محور ها

 • نکات طلایی مغز که نمی دانید
 • تقویت توجه و تمرکز نوزاد
 • یافتن ساعات طلایی مغز
 • آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  والد ماهر 2

  یک تا دو سال

  محور ها

 • نکات طلایی مغز که نمی دانید
 • تقویت توجه و تمرکز نوزاد
 • یافتن ساعات طلایی مغز
 • آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  والد ماهر 3

  دو تا سه سال

  محور ها

 • نکات طلایی مغز که نمی دانید
 • تقویت توجه و تمرکز نوزاد
 • یافتن ساعات طلایی مغز
 • آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  والد ماهر 4

  سه تا چهار سال

  محور ها

 • نکات طلایی مغز که نمی دانید
 • تقویت توجه و تمرکز نوزاد
 • یافتن ساعات طلایی مغز
 • آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  والد ماهر 5

  چهار تا پنج سال

  محور ها

 • نکات طلایی مغز که نمی دانید
 • تقویت توجه و تمرکز نوزاد
 • یافتن ساعات طلایی مغز
 • آموزش بازی ها و فعالیت های ماه به ماه نوزاد
 • زمان و قیمت

  بیش از 120 دقیقه فیلم آموزشی

  قیمت : 2،880،000 1،500،000 ریال

  X