دارو خوردن کودک

برای دارو دادن به کودک یک سالم مشکل دارم ،خیلی گریه میکنه باید به زور متوسل بشم ،با هیچ روشی کنار نمیاد


سلام دوست عزیزم. بهترین راه از طریق بازی و شعر خواندن و پرت کردن حواس کودک است با عروسک پاپت با کودک حرف بزنید و به صورت نمایشی ابتدا به عروسک دارو دهید و بعد همان عروسک به کودک دارو بدهد تا پذیرش کودک بیشتر شود.

x