پکیج های آموزشی، مجموعه ای از کارگاه های آموزشی ویدئویی هستند که با تخفیف بسیار ویژه و درج هدایایی ویژه در اختیار شما قرار خواهند گرفت. با خرید هر کدام از پکیج ها می توانید به کارگاه های داخل پکیج بدون محدودیت زمانی دسترسی داشته باشید

13 پکیج از مجموعه کارگاه های ویدئویی آموزشی به همراه حداقل 3 کارگاه ویدئویی هدیه در هر پکیج با قیمت استثنایی
بدون محدودیت زمانی و بدون محدودیت دفعات برای مشاهده
عضویت در کانال تلگرامی پرسش و پاسخ
با خرید پکیج جامع فرزندپروری یا هر یک از پکیج های طلایی، علاوه بر کارگاه های هدیه داخل پکیج، کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق و پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن تقدیم شما خواهد گردید.
همچنین، امکان استفاده از پرسشنامه های غربالگری تحولی کودک (ASQ3TM) برای یکبار به صورت رایگان برای شما میسرخواهد بود.

پکیج طلایی بارداری

مادران باردار و در انتظار فرزند 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 1 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 1 (هدیه)
 4. تربیت فرزند ارزشمند
 5. آمادگی برای مادر شدن
 6. پدر آگاه (هدیه)
 7. والد عصبانی
 8. تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،040،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید
پرسشنامه های غربالگری تحولی کودک (ASQ3TM) (هدیه)
کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

پکیج طلایی تولد تا یکسال

بدو تولد تا یکسال 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 1 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 1 (هدیه)
 4. تربیت فرزند ارزشمند (هدیه)
 5. وابستگی
 6. مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)
 7. والد عصبانی
 8. تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،190،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید

پکیج طلایی یک تا دوسال

یک تا دو سال 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 2 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 2 (هدیه)
 4. تربیت فرزند ارزشمند (هدیه)
 5. وابستگی
 6. مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)
 7. والد عصبانی
 8. تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،190،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید

پکیج طلایی دو تا سه سال

دو تا سه سال 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 3 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 3 (هدیه)
 4. لج + بازی (هدیه)
 5. وابستگی
 6. مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)
 7. والد عصبانی
 8. تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،180،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید

پکیج طلایی سه تا چهار سال

سه تا چهار سال 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 4 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 4 (هدیه)
 4. لج + بازی (هدیه)
 5. وابستگی
 6. مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)
 7. والد عصبانی
 8. -تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،180،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید

پکیج طلایی چهار تا پنج سال

چهار تا پنج سال 9 کارگاه
 1. چگونه بهترین پدر و مادر فرزند خود باشم ؟
 2. والد ماهر 5 (هدیه)
 3. خانواده آگاه 5 (هدیه)
 4. لج + بازی (هدیه)
 5. پرخاشگری
 6. مشکلات رفتاری(24 کابوس والدین)
 7. والد عصبانی
 8. تربیت جنسی (کارگاه جدید)
 9. بازی
 10. کارگاه صوتی پرورش کودک خلاق (هدیه)
 11. پکیج هدیه زردک با موضوع سلام کردن، نظم و ترتیب، تلویزیون دیدن (هدیه)

2،280،000 480،000 تومان

مشاهده جزییات بیشتر و خرید