پکیج آموزشی ویدئویی جامع مشکلات رفتاری


این پکیج شامل کارگاه های آموزشی ویدئویی زیر میباشد :(برای مشاهده جزییات روی نام کارگاه کلیک کنید)

1-والد عصبانی

2-پرخاشگری

3-وابستگی

4-بیست و چهار کابوس والدین

5-ناخن جویدن

6-لجبازی

7-اعتماد به نفس

قیمت : 31,900,0007،500،000 ریال

با پرداخت مبلغ این پکیج، به تمامی کارگاه های موجود در آن بدون محدودیت زمانی دسترسی خواهید داشت
x