valed-maher-3-slider-small

ویدئوی آموزشی والد ماهر 3- دو تا سه سالگی

بسته آموزشی غیرحضوری چگونه بهترین پدر و مادر فرزندم باشم محتوای جلسات زمان و محور ها انواع والدین: من چه نوع والدی هستم؟ویژگی‌های بهترین والدین چیست؟هماهنگی پدر و مادر و تولیدِ یک «ما»ی ارزشمندمهندسی خانوادهجنگ و صلحاصول ...

valed-maher-3-slider-small

ویدئوی آموزشی والد ماهر 3- دو تا سه سالگی

بسته آموزشی غیرحضوری والد ماهر 3 ویژه دو تا سه سالگی محتوای جلسات زمان و محور ها نکات طلایی مغز که نمی دانیدتقویت تمرکز و توجه کودکیافتن ساعات طلایی مغزآموزش بازی هاآموزش فعالیت های ماه به ماه نوزاد مخاطبین بسته ...

valed-maher2-slider

ویدئوی آموزشی والد ماهر 2- یک تا دو سالگی

بسته آموزشی غیرحضوری والد ماهر 2 ویژه یک تا دو سالگی این دوره آموزشی در قالب 6 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها نکات طلایی مغز که نمی دانیدتقویت تمرکز و توجه کودکیافتن ساعات طلایی مغزآموزش بازی هاآموزش ...

khanevade-agah-2-slider

بسته آموزشی غیرحضوری خانواده آگاه 2​ – ویژه نوزادان از یک تا دوسالگی

بسته آموزشی غیرحضوری خانواده آگاه 2 این دوره آموزشی در قالب 5 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها مخاطبین بسته این بسته آموزشی برای نوزادان از یکسالگی تا دوسالگی مناسب است مشخصات بسته زمان ف ...

khanevade agah slider

بسته آموزشی غیرحضوری خانواده آگاه 1​ – ویژه نوزادان از بدو تولد تا یکسالگی

بسته آموزشی غیرحضوری خانواده آگاه 1 این دوره آموزشی در قالب 4 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها اضطراب جدایی و بهترین راهکار برای حل آن دلبستگی و دوری از وابستگیتنظیم خوابنحوهٔ جدا کردن اتاق خوابنحوهٔ غ ...

pedar_agah_slider

ویدئوی آموزشی پدر آگاه

بسته آموزشی غیرحضوری پدر آگاه این دوره آموزشی در قالب 5 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها - اصول اولیه فرزندپروری به سبک پدران- عوامل تأثیرگذار بر نقش پدران- تقلید برای همانند سازی کودکان- قانون برنده و ...

valed maher slider

ویدئوی آموزشی والد ماهر 1- بدو تولد تا یکسالگی

بسته آموزشی غیرحضوری والد ماهر 1 ویژه تولد تا یکسالگی این دوره آموزشی در قالب 10 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها نکات طلایی مغز که نمی دانیدتقویت تمرکز و توجه کودکیافتن ساعات طلایی مغزآموزش بازی هاآمو ...

shokufa-slider

ویدئوی آموزشی تربیت فرزند شکوفا

بسته آموزشی غیر حضوری تربیت فرزند شکوفا این بسته آموزشی در قالب 4 جلسه ارائه شده است. مدرسان : دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، ثریا علوی نژاد، سید سعید سجادی محتوای جلسات زمان و محور ها - آموزش بهترین برخورد والدین با ویژگی ...

pedar_agah_slider

ویدئوی آموزشی پدر آگاه

بسته آموزشی غیرحضوری پدر آگاه این دوره آموزشی در قالب 5 جلسه ارائه شده است . محتوای جلسات زمان و محور ها - اصول اولیه فرزندپروری به سبک پدران- عوامل تأثیرگذار بر نقش پدران- تقلید برای همانند سازی کودکان- قانون برنده و ...