بسته آموزشی غیرحضوری والد ماهر 2 ویژه یک تا دو سالگی

این دوره آموزشی در قالب 6 جلسه ارائه شده است .

محتوای جلسات

زمان و محور ها

  • نکات طلایی مغز که نمی دانید
  • تقویت تمرکز و توجه کودک
  • یافتن ساعات طلایی مغز
  • آموزش بازی ها
  • آموزش فعالیت های ماه به ماه نوزاد

مخاطبین بسته

  • این بسته آموزشی برای کودکان از یک تا دوسالگی  مناسب است

مشخصات بسته

بیش از 120 دقیقه فیلم

مبلغ : 1،600،000 ریال (صد و شصت هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،150،000 ریال (صد و پانزده هزار تومان)

این بسته امکان ذخیره نداشته و فقط به صورت آنلاین در دسترس قرار دارد.

معرفی بسته :

زنبیل خرید