بسته آموزشی غیرحضوری مادر عصبانی(مدیریت خشم)

این دوره آموزشی در قالب 3 جلسه ارائه شده است و به همرا ه هر جلسه، یک جزوه  برای دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

قیمت : 2،400،000 ریال (دویست و چهل هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 1،680،000 ریال (صد و شصت و هشت هزار تومان)
این بسته قایل ذخیره نبوده و فقط به صورت آنلاین در دسترس قرار دارد.

محتوای جلسات

جلسه اول:

زمان فیلم : ۱ ساعت و ۷ دقیقه

موضوعات مورد بحث :

 • هیجان های دردسرساز
 • چگونگی شکل گیری رفتار

جلسه دوم:

زمان فیلم : ۱ ساعت و ۲۵ دقیقه

موضوعات مورد بحث :

 • مراحل خشم
 • یافتن منبع خشم
 • یافتن مادر درونی
 • قدم های مادر خوب عصبانی
 • انواع افکار سمی
 • یک مادر ناکافی

جلسه سوم:

زمان فیلم : ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

موضوعات مورد بحث :

 • راهکارهای تنظیم هیجانات
 • روش کنترل خشم
 • مدیریت احساسات منفی
 • آیا کودک من لجباز است ؟
 • خط قرمز های تربیتی

نمونه بسته :

زنبیل خرید