بسته آموزشی غیرحضوری 24 کابوس والدین

این دوره آموزشی در قالب 10 جلسه ارائه شده است .

 

محتوای جلسات

زمان و محور ها

  • 1- وابستگی 2-جیغ کشیدن 3-بیقراری 4-داد زدن 5-پرتاب کردن 6-استرس و اضطراب 7-تیک و انواع آن 8-کتک زدن 9-اختلالات تغذیه 10-مشکلات دفعی(روز یا شب ادراری) 11-لکنت یا ناروانی گفتار 12-مشکلات روابط اجتماعی 13-مشکلات خواب 14-دروغ گفتن 15-انگشت مکیدن 16-کابوس های شبانه 17-ناخن خوردن 18-انزوا و افسردگی 19-وسواس 20-لجبازی و نافرمانی 21-سلطه گری و مالکیت 22-خبرچینی و گزارش دادن 23- غرزدن و ناله کردن 24-ترس و وحشت 

مخاطبین بسته

  • این بسته آموزشی برای کودکان تا 7 سال مناسب است

مشخصات بسته

زمان فیلم : بیش از 300 دقیقه

مبلغ : 3،900،000 ریال (سیصد و نود هزار تومان)

مبلغ فروش ویژه : 2،400،000 ریال (دویست و چهل هزار تومان)

این بسته امکان ذخیره نداشته و فقط به صورت آنلاین در دسترس قرار دارد.

نمونه بسته :

زنبیل خرید