کارگاه آموزشی ویدئویی چیست؟...

بیشتر

ویژگی های کارگاه آموزشی ویدئویی چیست؟...

بیشتر

جستجو...

بیشتر

10 اصل طلایی تربیت کودک خلاق و خوش ذوق

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

10 اصل طلایی تربیت کودک قانونمند

age:0-7 تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

10 اصل طلایی تربیت کودک خوش سخن

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

10 اصل طلایی تربیت کودک کتاب خوان

age:0-7 تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

10 اصل طلایی تربیت کودک مستقل

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

10 اصل طلایی تربیت هماهنگ کودک

age:0-7 تا هفت سال 5 قسمت آموزش های کلیدی
 1. نسل جدید کارگاه های آموزشی
 2. مجموعه آموزش های کلیدی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,600,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی هوش و افزایش ظرفیت های هوشی کودک

age:0-7جدید تا هفت سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. تعریف هوش
 2. راهکارهای افزایش ظرفیت های هوش کودک

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی مادر شاغل

age:0-7جدید تا هفت سال 5 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. مدیریت زمان
 2. فرزندپروری مادران شاغل
 3. انتخاب بهترین مراقب

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی دارم مامان میشم

age:0-0جدید مادران در انتظار فرزند 2 قسمت بیش از 320 دقیقه
 1. شکل گیری هویت مادر شدن
 2. هر آنچه که باید یک مادر آگاه بداند
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 11,000,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تربیت فرزند توانمند(تولد تا یکسال)

age:0-1جدید تا یک سال 1 قسمت بیش از 150 دقیقه
 1. نکات کلیدی و راهکار های بسیار مهم در فرزند پروری

پیش نیاز این دوره، بسته های خانواده آگاه 1 و والد ماهر 1 می باشد

این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 7,700,000 ریال

قیمت : 40 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تربیت فرزند توانمند(یک تا دو سال)

age:1-2جدید یک تا دو سال 1 قسمت بیش از 150 دقیقه
 1. نکات کلیدی و راهکار های بسیار مهم در فرزند پروری

پیش نیاز این دوره، بسته های خانواده آگاه 2 و والد ماهر 2 می باشد

این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 7,700,000 ریال

قیمت : 40 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تربیت فرزند توانمند(دو تا سه سال)

age:2-3جدیددو تا سه سال 1 قسمت بیش از 150 دقیقه
 1. نکات کلیدی و راهکار های بسیار مهم در فرزند پروری

پیش نیاز این دوره، بسته های خانواده آگاه 3 و والد ماهر 3 می باشد

این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 7,700,000 ریال

قیمت : 40 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آموزش استقلال در خواب

age:0-7جدید تا هفت سال 4 قسمت بیش از 70 دقیقه
 1. آموزش استقلال در خواب
 2. آموزش گام به گام به خواب رفتن
 3. روتین قبل از خواب

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آنچه پسر دارها باید بدانند

age:0-6جدیدتا شش سال 4 قسمت بیش از 80 دقیقه
 1. الگوهای جنسیتی مثبت در پرورش فرزندان پسر
 2. باور های کلیشه ای غلط در رابطه با ابراز هیجان پسر ها
 3. چه کارهایی را باید والدین دارای فرزند پسر در قبل از 5 سال انجام دهند

قیمت : 3,200,000 ریال

قیمت : 25 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آنچه دختر دارها باید بدانند

age:0-6جدید تا شش سال 4 قسمت بیش از 80 دقیقه
 1. الگوهای جنسیتی مثبت در پرورش فرزندان دختر
 2. باور های کلیشه ای غلط در رابطه با ابراز هیجان دختر ها
 3. چه کارهایی را باید والدین دارای فرزند دختر در قبل از 5 سال انجام دهند

قیمت : 3,200,000 ریال

قیمت : 25 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی راهکار های افزایش اعتماد به نفس

age:0-7 تا هفت سال 4 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. شناسایی اصول مهم اعتماد به نفس
 2. شناسایی عوامل کاهش اعتماد به نفس
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,000,000 ریال

قیمت : 40 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی از پوشک گرفتن

age:2-3 دو تا سه سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. زمان مناسب از پوشک گرفتن
 2. راهکارهای از پوشک گرفتن
 3. چالشها و راهکارها
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 4,800,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی از شیر گرفتن

age:2-3 دو تا سه سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. زمان مناسب برای از شیر گرفتن
 2. راهکارهای از شیر گرفتن
 3. ترک شیشه شیر
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 4,800,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تنظیم خواب

age:0-5 تا پنج سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. تنظیم خواب شب
 2. جداکردن اتاق خواب
 3. خواب بعداز ظهر
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 4,800,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی غذا خوردن

age:2-3 دو تا سه سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. استقلال کودک در غذاخوردن
 2. اصول اولیه غذا دادن
 3. بهترین برخورد با مقاوت کودک
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 4,800,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آمادگی برای ورود به مهد کودک

age:0-5 تا پنج سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. زمان مناسب برای ورود به مهد
 2. راهکارهای ورود به مهد
 3. معیار های انتخاب مهد
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 4,800,000 ریال

قیمت : 50 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد عصبانی

age:0-7بدون محدودیت سنی13 قسمت بیش از 180 دقیقه
 1. آموزش راهکارهای مدیریت و کنترل خشم
 2. آموزش حذف جملات سمی والدین در فرزند پروری
 3. راهکارهای بهبود روابط والدین و کودک به هنگام عصبانیت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 62 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تربیت جنسی

age:0-7تا هفت سال 14 قسمت بیش از 180 دقیقه
 1. بهترین برخورد با سوالات و بازی های جنسی کودکان
 2. آموزش جریم شخصی به کودک در مقابل آسیب های جنسی
 3. حرمت تن و خود پنداره مثبت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 62 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی بازی

age:0-7تا هفت سال 15 قسمت بیش از 200 دقیقه
 1. آموزش اصول اساسی بازی به والدین
 2. استفاده از بازی برای تقویت اعتماد به نفس عزت نفس
 3. معرفی و آموزش بازی های شانزده گانه
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 30 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آما‌دگی کودک برای ورود فرزند جدید

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. تکنیک های آماده کردن کودک برای ورود فرزند جدید
 2. نحوه برخورد صحیح با فرزند اول
 3. پاسخ به سوالات پرتکرار والدین

قیمت : 3,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی چگونه بهترین پدر و مادر فرزندم باشیم

age:0-7تا هفت سال 7 قسمت بیش از 90 دقیقه
 1. انواع والدین: من چه نوع والدی هستم؟
 2. ویژگی‌های بهترین والدین چیست؟
 3. هماهنگی پدر و مادر و تولید یک «ما»ی ارزشمند
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,000,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی پرخاشگری

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. تا چه اندازه پرخاشگری در کودکان طبیعی است ؟
 2. چه واکنشی در مقابل پرخاشگری کودکان مناسب است ؟
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی لجبازی

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. دلایل لج بازی کودکان
 2. راهکارهای مدیریت لج بازی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی وابستگی کودک و نحوه مدیریت آن

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. علائم وابستگی کودک
 2. تبدیل وابستگی به دلبستگی
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی ناخن جویدن

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 60 دقیقه
 1. دلیل ناخن جودن کودکان
 2. راهکارهای مدیریت ناخن جویدن کودکان

قیمت : 3,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی خانواده آگاه 5 - چهار تا پنج سالگی

age:4-5چهار تا پنج سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع فرزندپروری
 2. ویژه سن 4 تا 5 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی خانواده آگاه 4 - سه تا چهار سالگی

age:3-4سه تا چهار سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع فرزندپروری
 2. ویژه سن 3 تا 4 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی خانواده آگاه 3 - دو تا سه سالگی

age:2-3دو تا سه سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع فرزندپروری
 2. ویژه سن 2 تا 3 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی خانواده آگاه 2 - یک تا دوسالگی

age:1-2یک تا دو سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع فرزندپروری
 2. ویژه سن 1 تا 2 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی خانواده آگاه 1 - بدو تولد تا یکسالگی

age:0-1بدو تولد تا یک سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع فرزندپروری
 2. ویژه سن بدو تولد تا 1 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد ماهر 5 - از چهار تا پنج سالگی

age:4-5چهار تا پنج سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع مهارت آموزی به کودک
 2. ویژه 4 تا 5 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد ماهر 4 - از سه تا چهار سالگی

age:3-4سه تا چهار سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع مهارت آموزی به کودک
 2. ویژه 3 تا 4 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد ماهر 3 - از دو تا سه سالگی

age:2-3دو تا سه سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع مهارت آموزی به کودک
 2. ویژه 2 تا 3 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد ماهر 2 - از یک تا دوسالگی

age:1-2یک تا دو سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع مهارت آموزی به کودک
 2. ویژه 1 تا 2 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی والد ماهر 1 - بدو تولد تا یکسالگی

age:0-1بدو تولد تا یک سال 4 قسمت بیش از 100 دقیقه
 1. دوره جامع مهارت آموزی به کودک
 2. ویژه بدو تولد تا 1 سال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,500,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی آمادگی برای مادرشدن(بارداری)

age:0-0مادران در انتظار فرزند 4 قسمت بیش از 190 دقیقه
 1. افزایش اعتمادبه نفس مادرانه
 2. چگونگی شکل گیری شخصیت کودک
 3. حذف افکار سمی مادرانه و ...
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 5,000,000 ریال

قیمت : 35 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی 24 کابوس والدین - مشکلات رفتاری

age:0-7تا هفت سال 10 قسمت بیش از 300 دقیقه
 1. شامل 24 مشکل رفتاری از جمله :
 2. وابستگی
 3. جیغ کشیدن
 4. بیقراری
 5. داد زدن
 6. پرتاب کردن
 7. استرس و اضطراب
 8. تیک و انواع آن
 9. کتک زدن
 10. اختلالات تغذیه
 11. مشکلات دفعی(روز یا شب ادراری)
 12. لکنت یا ناروانی گفتار
 13. مشکلات روابط اجتماعی
 14. مشکلات خواب
 15. دروغ گفتن
 16. انگشت مکیدن
 17. کابوس های شبانه
 18. ناخن خوردن
 19. انزوا و افسردگی
 20. وسواس
 21. لجبازی و نافرمانی
 22. سلطه گری و مالکیت
 23. خبرچینی و گزارش دادن
 24. غرزدن و ناله کردن
 25. ترس و وحشت
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 6,900,000 ریال

قیمت : 62 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی تربیت کودک ارزشمند

age:0-7تا هفت سال 1 قسمت بیش از 180 دقیقه
 1. عزت نفس
 2. اعتماد به نفس
 3. استقلال
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 2,700,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی پدر آگاه

age:0-7تا هفت سال 5 قسمت بیش از 150 دقیقه
 1. اصول اولیه فرزندپروری به سبک پدران
 2. عوامل تأثیرگذار بر نقش پدران
 3. تقلید برای همانند سازی کودکان
این بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 2,500,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی ویدئویی جادوی قصه در شخصیت کودکان

age:0-7مدرس : ثریا علوی نژاداین بسته در کدام پکیج موجود است ؟

قیمت : 3,200,000 ریال

قیمت : 20 USD

کارگاه آموزشی صوتی زمان با کیفیت با کودک یعنی چه؟

age:0-7جدید تا هفت سال 4 قسمت
 1. زندگی با کیفیت و محیط غنی کودک

قیمت : 2,300,000 ریال

قیمت : 0 USD

کارگاه آموزشی صوتی بازی های خلاقانه با کودک در منزل

age:0-7

قیمت : 900,000 ریال

قیمت : 0 USD

X
می دونستی با انتخاب 5 تا کارگاه، می تونی فقط 600 پرداخت کنی ؟
  تکمیل خرید

%title%

%description%

قیمت : %price%

x